Oboleli od Covid 19 u Arilju

Oboleli od Covid 19 u Arilju

 • 2
  11
  2021
  Arilje
  Pregledano 178 pacijenata, testirano .., 17 pozitivnih.
 • 28
  10
  2021
  Arilje
  Pregledano 188 pacijenata, testirano .., 22 pozitivnih.
 • 27
  10
  2021
  Arilje
  Pregledano 181 pacijenata, testirano .., 31 pozitivnih.
 • 26
  10
  2021
  Arilje
  Pregledano 225 pacijenata, testirano .., 26 pozitivnih.
 • 25
  10
  2021
  Arilje
  Pregledano 225 pacijenata, testirano .., 26 pozitivnih.
 • 24
  10
  2021
  Arilje
  Pregledano ... pacijenata, testirano .., 33 pozitivnih.
 • 23
  10
  2021
  Arilje
  Pregledano 205 pacijenata, testirano .., 15 pozitivnih.
 • 19
  10
  2021
  Arilje
  Pregledano 217 pacijenata, testirano .., 36 pozitivnih.
 • 12
  10
  2021
  Arilje
  Pregledano 215 pacijenata, testirano 35, 25 pozitivnih.
 • 19
  08
  2021
  Arilje
  Pregledano .. pacijenata, testirano 13, 2 pozitivnih.
 • 16
  08
  2021
  Arilje
  Pregledano .. pacijenata, testirano 25, 1 pozitivnih.
 • 25
  05
  2021
  Arilje
  Pregledano 69 pacijenata, testirano 15, 1 pozitivnih.
 • 20
  05
  2021
  Arilje
  Pregledano --- pacijenata, testirano 22, 1 pozitivnih.
 • 19
  05
  2021
  Arilje
  Pregledano --- pacijenata, testirano 29, 5 pozitivnih.
 • 18
  05
  2021
  Arilje
  Pregledano --- pacijenata, testirano 24, 1 pozitivnih.
 • 29
  04
  2021
  Arilje
  Pregledano 137 pacijenata, testirano 43, 15 pozitivnih.
 • 28
  04
  2021
  Arilje
  Pregledano --- pacijenata, testirano 40, 10 pozitivnih.
 • 19
  04
  2021
  Arilje
  Pregledano --- pacijenata, testirano 50, 11 pozitivnih.
 • 16
  04
  2021
  Arilje
  Pregledano --- pacijenata, testirano 33, 10 pozitivnih..
 • 04
  04
  2021
  Arilje
  Pregledano --- pacijenata, testirano 25, 8 pozitivnih.
 • 04
  04
  2021
  Arilje
  Pregledano --- pacijenata, testirano 25, 8 pozitivnih.
 • 01
  04
  2021
  Arilje
  Pregledano 120 pacijenata, testirano 17, 7 pozitivnih.
 • 31
  03
  2021
  Arilje
  Pregledano 113 pacijenata, testirano 13, 5 pozitivnih.
 • 30
  03
  2021
  Arilje
  Pregledano 130 pacijenata, testirano 30, 8 pozitivnih.
 • 29
  03
  2021
  Arilje
  Pregledano 130 pacijenata, testirano 46, 14 pozitivnih.