Putevi Ivanjica

Putevi Ivanjica

Preduzeće “Putevi” d.o.o. Ivanjica osnovano je 1962. god. Od 1992. godine na njegovom čelu se nalazi dipl.ing. Stojan Rangelov, koji je sada i njegov većinski vlasnik.

Geografski položaj centrale fime je u Zapadnoj Srbiji, gde nas okružuju Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Kosovo. Naglašavam da su Hrvatska i Makedonija dosta blizu.

Firma ima i predstavništvo u Beogradu sa poslovnim prostorijma u svom vlasništvu.

Osnovna delatnost firme “Putevi” d.o.o. Ivanjica je izgradnja, rekonstrukcija i održavanje puteva. Preduzeće se bavi i izgradnjom ulica, igrališta, platoa, objekata visokogradnje male spratnosti, kao i objekata hidrogradnje.