Kako zaštititi pčele prilikom tretmana voća

Kako zaštititi pčele prilikom tretmana voća

Pčele kao oprašivači igraju veoma važnu ulogu u proizvodnji voća, a upravo iz ovog razloga treba voditi računa da pri tretmanu voća ne stradaju pčele. Ako se ovo dogodi šteta je višestruka, cvetovi ostaju bez oprašivača a pčelari bez svojih dragih ljubimica.

U voćnjaku pčela opraši preko 90% cvetova, a ovim procesom obezbeđuje se obimniji rod i krupniji plodovi. Kako bi se oprašio jedan hektar voćnjaka potrebna su dva pčelinja društva. 

Aktivnost pčela:

  • Za jedan minut pčela poseti 10 cvetova
  • Jedan njen izlet traje 10 minuta i za to vreme opraši 100 cvetova
  • Dnevni učinak pčele je oko 4.000 oprašenih cvetova šro je dovoljno kako bi se dobilo 15 kilograma maline.

Oprašivanje je posebno važno u malinjacima i drugom jagodičastom voću, jer je cilj da se iz svakog cveta formira plod.

Saveti za voćare

  • Tretiranje insekticidima izvesti pred samo cvetanje kod maline, a sledeće nakon završene berbe, dok god drvenastog voća sledeći tretman izvesti nakon precvetavanja.
  • Za vreme cvetanja mogu se primeniti fungicidi, radi sprečavanje pojave truljenja plodova, ali sve po preporuci stručnih lica.
  • Pre prskanja, prskalicu dobro isprati toplom vodom i deterdžentom kako bi se uklonili ostataci insekticida.
  • Ukoliko se u voćnjaku ima maslačka treba ga pokositi pre tremana kako bi se izbeglo da preko cveta, isekticid našteti pčelama. 

Posebna napomena za malinare:

  • Poslednje prskanje u malinjaku izvesti u skladu sa karencom, koja je naznačena na deklaraciji 
  • Od poslednjeg prskanja pa do završetka berbe zabranjeno je tretiranje protiv bolesti i štetočina u malinjacima.